People

Online Journal Manager

Cucuk Radosha, Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia

Nurul Ulmi Mansur, Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia