Author Details

Krisdiyanto, Didik, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

  • Vol 2, No 2 (2018) - Articles
    Penerapan 5S (Seiri, Seiso, Seiton, Sheiketsu, Shitsuke) pada UKM Olahan Makanan di Dusun Sempu, Desa Wonokerto
    Abstract  PDF