Zubaedah, Siti. 2016. “Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Kota Yogyakarta”. Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak 2 (2), 55-68. http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/alathfal/article/view/1267.