Zubaedah, Siti. “Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Kota Yogyakarta”. Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak 2, no. 2 (December 30, 2016): 55-68. Accessed January 21, 2022. http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/alathfal/article/view/1267.