Zainudin, Z. (2015). DAKWAH RAHMATAN LIL-’ALAMIN: Kajian tentang Toleransi Agama dalam Surat Al-Kafirun. Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah, 10(1), 19–31. Retrieved from https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/2009.10102