Zainudin, Zainudin. 2015. “DAKWAH RAHMATAN LIL-’ALAMIN: Kajian Tentang Toleransi Agama Dalam Surat Al-Kafirun”. Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah 10 (1):19-31. https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/2009.10102.