Zainudin, Z. (2015) “DAKWAH RAHMATAN LIL-’ALAMIN: Kajian tentang Toleransi Agama dalam Surat Al-Kafirun”, Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah, 10(1), pp. 19–31. Available at: https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/2009.10102 (Accessed: 23 February 2024).