Zainudin, Zainudin. “DAKWAH RAHMATAN LIL-’ALAMIN: Kajian Tentang Toleransi Agama Dalam Surat Al-Kafirun”. Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah 10, no. 1 (November 17, 2015): 19–31. Accessed February 24, 2024. https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/2009.10102.