(1)
Muthmainnah, M.; Tabriawan, D. B. Prototipe Alat Ukur Detak Jantung Menggunakan Sensor MAX30102 Berbasis Internet of Things (IoT) ESP8266 Dan Blynk. JISKa 2022, 7, 163-176.