[1]
K. . Khusna and S. . Fatimah, “TINJAUAN FITOREMEDIASI LIMBAH BATIK PEKALONGAN MENGGUNAKAN AGEN ECENG GONDOK (Eichornia crassipes) SEBAGAI IMPLEMENTASI Q. S. AL-BAQARAH AYAT 30”, kaunia, vol. 19, no. 2, pp. 35–42, Nov. 2023.