[1]
Supendi, P., Hasanah, A. and Mahmud, M. 2019. Transformational Leadership in Pesantren on as Sa’idah, Al Matuq, and Sunanul Huda Boarding School. Jurnal Pendidikan Islam. 7, 2 (Jan. 2019), 303–316. DOI:https://doi.org/10.14421/jpi.2018.72.303-316.