[1]
Labaso, S. 2018. KONSEP PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS. Jurnal pendidikan agama Islam. 15, 1 (Jun. 2018), 52–69. DOI:https://doi.org/10.14421/jpai.2018.151-04.