(1)
Rahmat Saputra, P. RESPON DAN KESIAPAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA. J. pendidik. agama Islam 2013, 10, 87-98.