(1)
Royhatudin, A. PENGUATAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH DASAR MALNU PUSAT MENES. J. pendidik. agama Islam 2018, 15, 184-198.