RAHMAT SAPUTRA, P. RESPON DAN KESIAPAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA. Jurnal pendidikan agama Islam, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 87–98, 2013. Disponível em: https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/jpai/article/view/1298. Acesso em: 4 mar. 2024.