Asmiyati, Asmiyati. 2018. “PENINGKATAN KOMPETENSI GURU PAI DALAM MENYUSUN RPP BERBASIS SAINTIFIK DI SD PIYUNGAN BANTUL TA 2016/2017”. Jurnal Pendidikan Agama Islam 15 (2):114-33. https://doi.org/10.14421/jpai.2018.152-02.