[1]
P. Rahmat Saputra, “RESPON DAN KESIAPAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA”, J. pendidik. agama Islam, vol. 10, no. 1, pp. 87–98, Jun. 2013.