[1]
A. Royhatudin, “PENGUATAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH DASAR MALNU PUSAT MENES”, J. pendidik. agama Islam, vol. 15, no. 2, pp. 184–198, Dec. 2018.