Asmiyati, Asmiyati. “PENINGKATAN KOMPETENSI GURU PAI DALAM MENYUSUN RPP BERBASIS SAINTIFIK DI SD PIYUNGAN BANTUL TA 2016/2017”. Jurnal pendidikan agama Islam 15, no. 2 (December 30, 2018): 114–133. Accessed May 22, 2024. https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/jpai/article/view/2018.152-02.