1.
Rahmat Saputra P. RESPON DAN KESIAPAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA. J. pendidik. agama Islam [Internet]. 2013 Jun. 3 [cited 2024 Mar. 4];10(1):87-98. Available from: https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/jpai/article/view/1298