Zuhri, Zuhri. 2016. “Ibnu Ḥazm Al-Andalusī Dan Khilāfah”. ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 17 (2). Yogyakarta, ID:141-54. https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1284.