IBNU JINNĪ MENEMBUS SEKAT MAZHAB LINGUISTIK (Memadukan Aspek Logis dan Sosiologis)

Zamzam Afandi

Abstract


Abū al-Fath Usmān Ibnu Jinnī, a prolific Arabic linguist with more than forty five works, has a significant role in Arabic linguistics development. He made some efforts to cool down the tension between the two main schools of nahwu Bashra and Kufa that competed to penetrate their influence upon Arabic linguistics theories. Ibnu Jinnī, who had Motazila theological background, tried to bring the Arabic linguistic thoughts out of this conflict and took its way from hegemony of these two schools. He stood up between the two schools theories by combining the philosophical (logical) and sociological approach in discussing issues of Arabic linguistics. This article tries to examine the theory, method and approach used by Ibnu Jinnī in dealing with the linguistics issues. The article finds that Ibnu Jinnī view is that language is not a mere rational entity, but it has social dimensions. Based on this theory, Ibnu Jinnī shifted the paradigm of the Arabic linguistic issues from nah} wu based theories debate to a broader discourse and more comprehensive theories covering internal or structural aspects such as phonology, morphology, syntax as well as external aspects, notably sociology.    


Full Text:

PDF

References


Al-Afgānī, Saīd. T.t. Fi Ushūli al-Nahwi. Damaskus: Matba’ah Jāmi’ah Damasyq.

Al-Āmidī, Saif al-Dīn. 2008. al-Ihkām Fī Ushūl al-Ahkām. Juz 1. http://ar.wikisource.org.

Ali Ahmad, Lailā. 1428 H. Naqd Kitāb Ilal al-Tsāniyah li Ibni Jinnī. Saudi Arabia: ‘Imādah al-Dirāsah al-‘Ulya.

Al-Mukrim, Abd Sālim. T.t. Al-Qur`ān wa Asaruhū fī al-Dirāsāt al-Nahwiyyah. Mesir: Dār al-Ma’ārif.

Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn. 1954. al-Bahjah al-Mardiyah fī Syarh al-Alfiyyah, dalam Syarh Ibnu ‘Aqīl (bagian tepinya). Mesir: Multazam al-Nasyr. Amīn, Ahmad. Madrasatul Qiyās Fī al-Lughah, Majallah Majma’ al‘Ilmī al-Irāqī, Juz. 1. tahun 1, zu al-Qa’dah/1369 H/Ailūl 1950 M.

Daif, Syauqi. T.t. al-Madāris al-Nahwiyyah. Mesir: Dār al-Ma’ārif.

Hāfiz , Muhammad Walīd. 2003. “Asbāb al-Khilāf al-Lugawī Wa Uslūb al-Bahsi fī Turās al-‘Ālam.” Majallah al-Turāts al-‘Arabī. Edisi 30, Januari, dalam situs http://www.awudam.org/turath, diakses tanggal 13 Desember 2003.

Ibnu Hazm. T.t. Al-Ihkām fī Usūli al-Ahkām. Ahmad Muhammad Syākir (editor). Bairut: Mansyūrāt Dār al-Āfaq al-Jadīdah.

Ibnu Jinnī, Abu al-Fath Utsmān. 1983. Al-Khashāis, Muhammad Ali al-Najjār (editor). Bairut: Ālam al-Kutub.

_______. 1994. Al-Muhtasab fī Tabyīni Wujūhi al-Syawāi al-Qirā`āt wa al-Īdāh‘anha. ‘Ali al-Najdī

Nāshif dkk. (editor). Juz.1. Kairo: Wizārat al-Auqāf, alMajlis al-A’lā li al-Syu’ūni al-Islāmiyah.

Ibnu Khaldūn. T.t. Al-Muqaddimah. Bairut: Dār al-Kutub al‘Arabiyyah.

Ibnu Mālik, Muhammad bin Abdullāh. T.t. Nazm al-Khulāsah li Alfiyah Ibnu Mālik fi al-Nahwi wa al-Sarfi. Surabaya: Toko Buku al-Hidayah Press.

Ilyās, Munā. 1985. Al-Qiyās fi al-Nahwi. Bairut: Dār al-Fikr.

Khalīl, Hilmī. 1985. Al-Muwallad fī al-Arabiyyah: Dirāsah fī Numuwwi al-Lugah al-‘Arabiyyah wa Tatawwurihā ba’da alIslām. Bairut: Dāral-Nahdah al-‘Arabiyah.

Ma’lūf, Louis. 1975. Al-Munjid fī al-Lugah wa al-A’lām. Lubnān: Dār al-Masyriq.

Muruwwah, Husain. 1979. Al-Naz’āt al-Mādiyyah fi al-Falsafah al‘Arabiyyah al-Islāmiyyah. Juz.1. Beirut: Dār al-Fārabī.

Rādī, Abd al-Hakīm. T.t. Nazariyah al-Lugah fī al-Naqd al-‘Arabī. Mesir: Maktabah al-Khanjī.

Surdel, Dominik. 1983. Al-Islām fi al-Qurūn al-Wustā. Terjemahan. Bairut: Dār al-Tanwīr.

Syahnah, Abu. 1982. “Kitāb Marātib al-‘Ulūm wa Kaifiyyati Talabihā wa Ta’alluqi Ba’dihā bi Ba’”. Dalam Ibnu Hazmal Andalusī wa Mauqifi minal-‘Ilm. Chicago: Kazi Publication.

Ya’qūb, Emīl Badī. 1988. Mausu’ah al-Nahwi wa al-Sarfi wa al-I’rābi. Bairut: Dār al-Malāyīn.

Zādah, Tās Kubrī. 1985. Miftāh al-Sa’ādah wa Mishbāh al-Sādah. Juz.1. Bairut: Dār al-Kutub al-llmiyyah.
DOI: https://doi.org/10.14421/ajbs.2009.08103

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2009 Zamzam Afandi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

     

ISSN: 2549-1482 (p); 2549-2047 (e)

Adabiyyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra, Accreditation Number (Ministry of RTHE/DIKTI): 10/E/KPT/2019

Indexed by:

       

Adabiyyāt Office:

Faculty of Adab and Cultural Sciences Building, 3rd Floor
Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Indonesia
Telephone Number: +62-274-513949
e-mailadabiyyat@uin-suka.ac.id
http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/Adabiyyat/
 

Creative Commons License

All Publications by Adabiyyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.